بیش از 700 رزمنده از جمله مهندسان فنى، مدیران، رسانه ها و غیره و همچنین مدیران اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات حشد الشعبی از هفته گذشته و تاکنون به همراه مجموعه های امنیتی ، برای تامين زیارت اربعین و ارائه سرويس هاى رایگان به زائرین گرامی خدمت می کنند.