پدری هنگام رفتن به زیارت اربعین عکس پسرش را در موکب می بیند

پسرش در حشد شهید شد و وقتی به زيارة اربعين [...]