اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات برای نشان دادن مظلومیت پیامبر اکرم، همچنان با ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی رایگان به زائرین محترم جهت ارتباط با خانواده و عزیزان خود ادامه می دهد همچنین اداره کل برای سهولت دسترسی به خدمات، تابلوهای تبلیغاتی خدمات اینترنتی را منتشر کرد است.