مرکز راهنمایی به خدمات خود در مورد نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان برای زائران محترم در گذرگاه المنذریه ادامه می دهد.

استان: دیالی
جاده: گذرگاه مرزی المنذریه
تاریخ: 9/3/2023
ساعت: 17:33