اگر به فخر چهل زیارت رسیدی
بدان که در بهشت ​​شرفیاب خواهی شد
سفر اربعین به اوج خود نزدیک می شود و اداره کل با یک طرح اطلاعاتی یکپارچه برای تسهیل ارتباط زائرين با خانواده هایشان از طریق خدمات تماس و اینترنت رایگان پذیرای انبوه زائرین است.

استان:صلاح الدين
مسير: سامراء آستان مقدس امامین عسكريين
تاريخ :2023 /8/29
ساعت:22:30