استقرار گسترده یگان های خدمت رسان وابسته به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز اربعين حسبني که به نوبه خود ارتباط و اینترنت رایگان را در اختیار زائران محترم قرار می دهد.
استان :واسط
جاده :كزركاه مرزي زرباطيه
تاريخ :٢٠٢٣ /٥/٩
ساعت :١٧:٤٠